Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO).

Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez naszą firmę Państwa danych osobowych.

 

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest AMKA Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 18/83, w Warszawie (kod pocztowy: 02-972), tel:22 253 78 33, adres e-mail: amka@amka.pl – są to dane kontaktowe właściwe do egzekwowania przysługujuących Państwu praw.

2. Celem zbierania danych jest obsługa zawieranych przez nas z Państwem umów, a przede wszystkim zlecanych przez Państwa zamówień.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy z AMKA Sp. z o.o.

5. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja zamówień lub wykonanie umowy.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim niezwiązanym z AMKA Sp. z o.o. Odbiorcami danych będą tylko zleceniobiorcy AMKA Sp. z o.o. i instytucje upoważnione z mocy prawa, dla których dostęp jest niezbędny do wykonania umowy, realizacji zlecenia. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym został zrealizowany ostatni kontakt z AMKA Sp. z o.o.

9. AMKA Sp. z o.o. informuje swoich klientów o aktualnych promocjach asortymentowych i akcjach promocyjnych poprzez newsletter. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z tej usługi poprzez wysłanie rezygnacji z jego otrzymywania pod adres amka@amka.pl.